NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS

Neuropsykiatrinen valmennus on kuntoutusmenetelmä henkilöille, joilla on todettu neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia.

Neuropsykiatriset vaikeudet vaikuttavat mm. sosiaaliseen vuorovaikutukseen, kielelliseen ja ei-kielelliseen viestintään, tunteiden ja käyttäytymisen säätelyyn, oman toiminnan ohjaamiseen, tarkkaavuuteen, hahmottamiseen ja oppimisen.

Puhekielessä puhutaan usein nepsystä, nepsy-piirteistä tai nepsy-oireista. Yleensä nepsyn taustalla on kehityksellistä, aivojen rakenteellista tai toiminnallista poikkeavuutta, toisinaan sekä että. Nepsy-piirteissä perinnöllisyys on merkittävä taustatekijä. Lasten ja nuorten kohdalla usein paras tulos saavutetaankin koko perhettä tukemalla. Joskus nepsy-tyyppisten oireiden taustalla saattaa olla haastava perhetilanne, epäsäännölliset elintavat, fyysiset sairaudet tai traumat. Nepsy-vaikeuksiin sopivia piirteitä voi esiintyä myös ilman että, ne johtaisivat nepsy-diagnoosiin. Oireiden vaikeusaste vaihtelee yksilöittäin ja valmennuksen tavoitteet suunnitellaankin aina asiakkaan kanssa hänen tilanteensa huomioiden.

Nepsy-piirteet heijastuvat tyypillisesti nepsyn käytökseen, oppimiseen, aistiherkkyyteen, uneen ja motoriikkaan. Nepsy-haasteet saattavat aiheuttaa mielialavaihteluja ja jopa ahdistusta tai pakko-oireita. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena onkin usein kohentaa asiakkaan mielialaa ja minäkuvaa nostamalla esiin omia vahvuuksia. Tavoitteena voi olla esimerkiksi asiakkaan elämänhallinnan ja toiminnanohjauksen taitojen kehittäminen, kuten ajanhallinnan ja organisoinnin taidot. Myös sosiaalinen vahvistaminen ja toimiminen sosiaalisissa tilanteissa voi kaivata vahvistusta.

Toisinaan tukea ja muutoksia tulee pohtia myös asiakkaan kodin ulkopuolisiin arjen ympäristöihin, kuten varhaiskasvatukseen, kouluun, töihin tai harrastuksiin. Nepsy ei ole tahallaan erilainen. Hänen ympärillään olevat kaipaavat usein keinoja ja ymmärrystä nepsyn arjen tukemiseen.

Sovinko toteuttaa neuropsykiatrista valmennusta sekä nepsy-neuvontaa, -koulutusta ja -konsultaatioita. Yhdessä voimme pohtia tilanteeseesi sopivaa kokonaisuutta. 

Kysy rohkeasti lisää.