KUVATAIDETERAPIA


Ratkaisukeskeinen kuvataideterapia on integratiivinen taideterapiasuuntaus. Integratiivisessa terapiassa asiakas ja terapeutti neuvottelevat yhdessä potilaan yksilöllisistä tavoitteista ja hänelle soveltuvista työtavoista. Yhdistämällä ratkaisukeskeinen työskentely ja kuvallinen ilmaisu päästään tarkastelemaan asiakkaan terapialle asettamia tavoitteita.

Terapian avulla voidaan esimerkiksi vahvistaa asiakkaan minäkuvaa ja itsetuntemusta, nostaa esiin vahvuuksia ja voimavaroja, kartoittaa tavoitteita ja haaveita tai käydä läpi elämänkaaren eri vaiheita ylä- ja alamäkineen, kipukohtia unohtamatta.

Ratkaisukeskeinen kuvataideterapia kunnioittaa asiakasta oman elämänsä asiantuntijana. Terapiaprosessissa kuljetaan matkaa tasa-arvoisesti, sillä terapeutti on rinnalla kulkija asiakkaan matkalla.

Ratkaisukeskeisessä kuvataideterapiassa tuotetaan itse kuvia ja töitä erilaisilla tekniikoilla sekä työskennellään valmiiden kuvien kanssa.

Kuvan tekeminen tai valitseminen sekä valituista kuvista ja tehdyistä töistä kertominen on tärkeää, mutta ratkaisukeskeinen kuvataideterapia ei vaadi aiempaa kuvataiteen harrastuneisuutta, taitoja tai osaamista.

Kuvataideterapiaa voidaan toteuttaa yksilötapaamisissa, pareille, perheille, työyhteisölle tai ryhmille.

Ota yhteyttä, niin mietitään tarpeeseesi sopiva terapiakokonaisuus.


Sovinko toteuttaa myös Mieli maalaa© -ryhmiä.

Mieli maalaa© on ryhmämuotoista voimauttavaa ja voimavarakeskeistä työskentelyä ratkaisukeskeisen kuvataiderapian keinoin.

Mieli maalaa© -ryhmät sopivat erilaisiin tilanteisiin niin voimauttamaan, rentouttamaan kuin vahvistamaan omaa hyvinvointia. Ryhmän tapaamisten tavoitteet ja sisällöt neuvotellaan aina tilaajan kanssa. Tyypillisesti Mieli maalaa© -ryhmässä vahvistetaan itsetuntemusta ja nostetaan esiin omia vahvuuksia kuvan keinoin.

Ryhmässä käytetään erilaisia vaihtelevia materiaaleja ja työtapoja. Työt tehdään ohjattuna. Kaikki onnistuvat varmasti.

Kysy rohkeasti lisää Mieli maalaa© mahdollisuuksista omalle ryhmällesi.